SVERIGE KONSUMENTENS SEKRETESSPOLICY

Senaste uppdateringen: Tisdagen den 11 juli, 2023

Estée Lauder Companies respekterar din integritet och värdesätter den relation vi har med dig.

Estée Lauder Companies har en mångsidig portfölj av prestigefyllda varumärken. Du kan hitta en lista över dessa varumärken på ELCompanies.com, vart och ett hänvisat till i denna integritetspolicy som ett "varumärke".

Denna integritetspolicy beskriver hur våra varumärken i SVERIGE samlar in, använder, avslöjar och skyddar din personliga information. Om inget annat anges, följer alla varumärken i SVERIGE denna integritetspolicy.

Hänvisningar i denna integritetspolicy till "vi", "oss", "vår", "ELC" är hänvisningar till den eller de enheter i SVERIGE ansvariga för att fastställa ändamålen för behandlingen av dina personuppgifter. Se avsnittet Datakontrollanter nedan för mer information.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INFORMATION SOM VI BEARBETAR

Vi kan samla in eller bearbeta följande typer av information om dig. Den specifika information vi samlar in om dig kommer att variera beroende på hur du interagerar med oss.

  • Kontaktinformation och personliga identifierare, till exempel ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och användarnamn eller namn i sociala medier.

  • Enhetsidentifierare, såsom information om din enhet som din MAC-adress, IP-adress eller andra onlineidentifierare.

  • Demografisk information, som din ålder eller födelsedatum, kön.

  • Fysiska egenskaper, till exempel din hårtyp och färg, hudtyp, ögonfärg och ansiktsgeometri om du använder vissa av våra virtuella prova-på-applikationer.

  • Kommersiell information, såsom de produkter eller tjänster du har köpt, returnerat eller övervägt, och dina produktpreferenser.

  • Betalningsinformation, till exempel din betalningsmetod och betalkortsinformation (inklusive betalkortsnummer, leveransadress och faktureringsadress).

  • Identitetsverifieringsinformation, såsom fotolegitimation för hämtning i butik i en av våra butiker, lojalitetsmedlems-ID och autentiseringsinformation (som lösenord).

  • Information om online- eller nätverksaktivitet, såsom information om din interaktion med våra webbplatser, mobilapplikationer, digitala egenskaper och annonser, information om din surf- och sökhistorik på våra webbplatser eller mobilapplikationer och loggfilinformation som din webbläsartyp och webbsidor du besöker.

  • Geolokaliseringsinformation, till exempel information som kan hjälpa dig att identifiera din fysiska plats (som dina GPS-koordinater eller den ungefärliga platsen för din enhet).

  • Ljud och visuell information, såsom inspelningar av din röst när du ringer vår kundtjänst och bilder vi spelar in genom videoövervakning i våra butiker.

  • Yrkes- eller anställningsrelaterad information, till exempel professionella licenser eller certifieringar i samband med våra professionella program.

  • Hälso- och medicinsk information, såsom hudvårdsproblem, diagnoser, medicinska rapporter och historia.

  • Användarinnehåll, såsom din kommunikation med oss och allt annat innehåll du tillhandahåller (inklusive fotografier och bilder, videor, recensioner, artiklar, enkätsvar och kommentarer).

  • Slutsatser hämtade från eller skapade baserat på någon av informationen som identifierats ovan.

HUR VI SAMLAR IN INFORMATION

Vi kan samla in personlig information om dig från olika källor.Till exempel:

  • Direkt från dig, till exempel när du gör ett köp på en av våra webbplatser eller i någon av våra butiker, kontaktar oss med en fråga eller klagomål, använder en av våra mobilapplikationer eller virtuellt prova på upplevelser, skapar ett konto på en av våra webbplatser, registrerar dig för ett av våra varumärkeslojalitetsprogram eller marknadsföringslistor, svara på en undersökning, delta i en tävling eller annan kampanj, boka tid eller registrera dig för att delta i ett evenemang.

  • Från dina vänner eller familjemedlemmar, till exempel när din vän eller familjemedlem skickar en present till dig eller gör en remiss.

  • När du interagerar med våra webbplatser eller e-postmeddelanden. När du besöker våra webbplatser, eller när du öppnar eller klickar på e-postmeddelanden vi skickar till dig, kan vi (och tredje part som vi arbetar med) automatiskt samla in information från din webbläsare eller enhet, såsom enhetsidentifierare och information om online- och annan nätverksaktivitet med hjälp av tekniker som cookies, pixeltaggar och liknande tekniker.Cookies är små textfiler som webbplatser skickar till din dator eller andra uppkopplade enheter för att unikt identifiera webbläsaren eller lagra information eller inställningar i webbläsaren. Pixeltaggar är små bilder som är inbäddade i våra webbplatser eller e-postmeddelanden.Vi använder pixeltaggar för att samla in information om din webbläsare eller enhet, hur du interagerar med våra webbplatser eller om du öppnar eller klickar på e-postmeddelandena vi skickar dig. Pixel-taggar gör det också möjligt för oss (och tredje parter som vi arbetar med) att placera cookies i din webbläsare.

  • Genom butikslokaliserade och andra offlineteknologier, som videoövervakning, trafikräkningsenheter och WiFi-teknik i och runt våra butiker och samtalsinspelningsteknik när du pratar med kundtjänst.

  • Från våra affärspartners och tjänsteleverantörer, som demografiska företag, analysleverantörer, reklamföretag och nätverk, återförsäljare eller distributörer från tredje part och andra tredje parter som vi väljer att samarbeta med eller arbeta med.

  • Från sociala medieplattformar och nätverk, som Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest och Google. Till exempel kan vi få din information från en social medieplattform eller ett nätverk om du interagerar med oss på sociala medier eller väljer att logga in på våra webbplatser med hjälp av dina uppgifter för sociala medier.

  • Från andra ELC-märken Som du interagerat med.

Vi kan kombinera informationen vi får från ovanstående källor. Vi kan till exempel kombinera information vi samlar in i våra butiker med information vi samlar in online.

HUR VI ANVÄNDER INFORMATION

Vi kan använda den information vi har om dig:

  • För att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, såsom att fullgöra beställningar och behandla betalningar, skapa, serva och/eller underhålla ditt konto eller medlemskap i ditt lojalitetsprogram, identifiera problem och hjälpa till med produktrekommendationer och hantera nuvarande eller tidigare inköp.

  • För att kommunicera med dig, inklusive för att svara på dina förfrågningar eller klagomål, och för att hjälpa dig att göra en beställning.

  • För att administrera ditt deltagande i speciella evenemang, tävlingar, lotterier, undersökningar eller kampanjer.

  • För marknadsföring och reklam, såsom för att skicka dig post, textmeddelanden, e-post, push-meddelanden eller andra meddelanden, visa dig annonser för produkter och/eller tjänster skräddarsydda för dina intressen eller profil på sociala medier och andra webbplatser.

  • För att hantera och förstå din användning av våra webbplatser och mobilapplikationer, som att komma ihåg din information så att du inte behöver ange den igen, förstå din föredragna metod för att handla hos oss; bestämma vilken webbläsare och vilka enheter du använder för att besöka våra webbplatser eller mobilapplikationer; och för att utvärdera och förbättra våra tjänster, annonser, webbplatser och mobilapplikationer.Vi använder till exempel Google Analytics på våra webbplatser.För specifik information om hur Google samlar in och använder din personliga information när vi använder dess tjänster, besök: Hur Google använder information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster.

  • Att driva och förbättra vår verksamhet, inklusive att utföra analyser, tillhandahålla kvalitetssäkring och bearbeta negativa händelser eller produktrelaterade påståenden, bedriva forskning och utveckling och utföra redovisning, revision och andra interna affärsfunktioner.

  • För juridiska och säkerhetsändamål, såsom för att upptäcka, förhindra och lagföra skadlig, bedräglig eller olaglig aktivitet, förlustförebyggande, identifiera och reparera buggar på våra webbplatser eller mobilapplikationer, och för att följa tillämpliga lagkrav, relevanta industristandarder och våra policyer.

Vi kan också komma att använda informationen på andra sätt som meddelas särskilt i samband med insamlingstillfället.

VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Där det krävs enligt lag kommer vi att använda informationen du tillhandahåller för ovanstående syften om:

  • det är nödvändigt för att utföra ett kontrakt som du är part i (t.ex. för att behandla din betalning och fullgöra din beställning;

  • vi har erhållit ditt samtycke (t.ex. för marknadskommunikation);

  • vi har ett berättigat intresse av att göra det (inklusive ett berättigat intresse av att utföra marknadsföringsaktiviteter, videoövervakning, forskningsaktiviteter, dataanalys, interna administrationsfunktioner eller i bedrägeriförebyggande syfte och att bedriva vår verksamhet i enlighet med relevanta industristandarder och våra policyer) ; eller

  • vi måste följa en rättslig skyldighet enligt tillämpliga lagar.

HUR VI DELAR INFORMATION

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

  • Våra varumärken. När du interagerar med ett varumärke kan vi dela din personliga information med andra varumärken. Dessa andra varumärken kan använda din personliga information för marknadsföring och reklam och andra syften som identifieras i denna integritetspolicy.

  • Våra dotterbolag och filialer. Vi kan komma att överföra din personliga information till våra dotterbolag och dotterbolag på ett behov av att veta för de syften som anges i denna integritetspolicy.

  • Serviceleverantörer. Vi kan komma att överföra personuppgifter till tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning baserat på våra instruktioner. Vi tillåter inte att dessa tjänsteleverantörer använder eller sprider informationen med undantag för vad som krävs för att utföra tjänster på uppdrag av oss eller uppfylla gällande regelverk. Exempel på dessa tjänsteleverantörer inkluderar enheter som behandlar kreditkortsbetalningar, utför beställningar och som tillhandahåller webbplats- och applikationsfunktioner, värdtjänster, analyser, reklam- och marknadsföringstjänster.

  • Parter i en företagstransaktion. Vi förbehåller oss också rätten att överföra personlig information vi har om dig i händelse av att vi säljer eller överför hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive i händelse av en fusion, förvärv, joint venture, omorganisation, avyttring, upplösning eller likvidation).

  • Reklamföretag. Vi samarbetar med tredjepartsreklamföretag (som annonsnätverk) för att visa annonser åt oss. För ytterligare information, se avsnittet Hur vi använder information i reklam.

  • Övriga tredje parter. Dessutom kan vi avslöja personlig information om dig (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller juridisk process, (ii) till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndighetspersoner, (iii) när vi anser att avslöjandet är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med en undersökning av misstänkt eller faktisk bedräglig eller olaglig aktivitet, (iv) när avslöjande av din personliga information annars krävs eller tillåts enligt lag, eller (v) med ditt samtycke (som tredjepartssalonger och spa).

HUR DU KONTROLLERAR DIN INFORMATION

Du har rättigheter och val i samband med de personuppgifter vi har om dig.

  • Rättigheter för den registrerade: Beroende på gällande lagar har du rättigheter med avseende dina personuppgifter. Du kan till exempel begära tillgång till den personliga information vi har om dig, uppdatera och korrigera felaktigheter i dina personuppgifter och få den personliga informationen raderad eller överförd till en tredje part. Du kan också begära att återkalla ditt samtycke som du tidigare lämnat till oss, för att begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter, eller att förse oss med allmänna eller specifika riktlinjer som rör lagring, radering och delning av dina personuppgifter efter din död. Du kan göra sådana förfrågningar via vår PORTAL FÖR SEKRETESSFÖRFRÅGNINGAR Vi kan vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet när du gör en begäran. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet.

  • Marknadsförings- och reklampreferenser: Ditt online konto kan erbjuda dig möjligheten att redigera dina marknadsföringsinställningar. Du kan också välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation (som e-post, post eller textmeddelanden) genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen som skickats i dessa meddelanden eller så kan du göra en begäran via vår PORTAL FÖR SEKRETESSFÖRFRÅGNINGAR. När du avbryter prenumerationen på vår marknadsföringskommunikation kommer vi inte längre att använda den relaterade personliga informationen (som din e-postadress eller ditt telefonnummer) för riktade annonseringsändamål

  • Inställningar för mobil enhet och webbläsare: Beroende på din mobila enhet eller webbläsare kan vi begära din plats eller begära att skicka push-meddelanden till dig. Du kan redigera dina inställningar med hjälp av inställningarna på din enhet.

  • Cookie-inställningar: Du kan välja hur vissa cookies används i samband med våra webbplatser. Du kan redigera dina cookie-inställningar när som helst genom att redigera dina webbläsarinställningar eller, välja länken "Hantera cookies" som finns längst ner på våra varumärkeswebbplatser. För ytterligare information se HUR VI ANVÄNDER COOKIES.

HUR VI ANVÄNDER COOKIES

Cookies är små textfiler som webbplatser placerar på din internetanslutna enhet för att unikt identifiera din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare som gör att vi kan komma ihåg dig när du kommer tillbaka till våra webbplatser och förse dig med personliga upplevelser och annonser. Vi använder olika typer av cookies på våra webbplatser, inklusive strikt nödvändiga cookies, prestandacookies, funktionella cookies och inriktningscookies.

Du kan se vilka typer av cookies som används på våra webbplatser och redigera dina inställningar genom att gå till länken "Hantera cookies" längst ned på våra varumärkeswebbplatser. Du kan också redigera dina cookie-inställningar via dina webbläsarinställningar. När du redigerar dina cookie-preferenser, vänligen notera att dina inställningar endast gäller för den webbläsare du använder, så om du använder flera webbläsare eller enheter måste du redigera i varje webbläsare, på varje enhet. Ditt opt-out är aktiverat med hjälp av cookies, om du tar bort webbläsarens sparade cookies på en enhet, måste du välja bort det igen på webbläsaren på den enheten.

Våra webbplatser är inte utformade för att svara på "spåra inte"-signaler från webbläsare.

HUR VI ANVÄNDER INFORMATION I REKLAM

Vi kan använda, avslöja eller på annat sätt behandla din personliga information för att marknadsföra våra produkter och tjänster på olika sätt, inklusive riktad reklam.Vi samarbetar med tredjepartsreklamföretag (som annonsnätverk) för att visa annonser åt oss. Dessa reklamföretag kan använda cookies, pixeltaggar och liknande tekniker för att samla in enhetsidentifierare, information om online- eller nätverksaktivitet, kommersiell information eller slutsatser, såsom information om de webbplatser du besöker över tid och de annonser du klickar på för att leverera annonser som är riktad till dig eller din profil. Du kan välja bort cookie-baserad reklam baserat på dina besök på våra webbplatser genom att redigera dina cookie-inställningar enligt beskrivningen i avsnittet HUR VI ANVÄNDER COOKIES. Observera att även om du väljer bort det kan du fortfarande se annonser från oss, men annonserna kommer inte att riktas utifrån de webbplatser du besöker över tid och de annonser du klickar på och kan därför vara mindre relevanta för dig och dina intressen.

Vi arbetar också med tredjepartsplattformar, inklusive plattformar som drivs av sociala nätverk, för att visa dig annonser eller mäta effektiviteten av våra annonser. Vi kan konvertera din e-postadress, ditt telefonnummer eller annan information till ett unikt värde och låta dessa tredjepartsplattformar matcha detta unika värde med en användare på deras plattform eller med annan data de kan ha. Denna matchning gör det möjligt för oss att leverera annonser till dig och andra på dessa plattformar. Du kan också begära att vi avstår från att använda din personliga information på detta sätt genom att kontakta oss via vår PORTAL FÖR SEKRETESSFÖRFRÅGNINGAR.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

När du erbjuder och tillhandahåller våra produkter och tjänster kan din personliga information överföras, lagras eller behandlas i andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in (till exempel USA). Det är inte säkert att dessa länder har samma dataskyddslagar som i Sverige och dina personuppgifter är då underställda dessa tillämpliga lagar. När vi överför dina uppgifter till andra länder skyddar vi dem på det sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Vi kommer också att följa tillämpliga lagkrav som tillhandahåller adekvat skydd för överföring av personlig information, såsom ingående av dataöverföringsavtal, E.U. Standardavtalsklausuler eller andra tillämpliga dataöverföringsmekanismer. Om du har frågor om våra dataöverföringar eller vill få en kopia av eventuella tillämpliga dataöverföringsavtal (där det krävs enligt lag), kan du skicka in en begäran via vår PORTAL FÖR SEKRETESSFÖRFRÅGNINGAR.

HUR VI SKYDDAR INFORMATION

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder utformade för att skydda den personliga information du tillhandahåller mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning.Vi begränsar tillgången till personlig information till anställda och auktoriserade tjänsteleverantörer som behöver tillgång för att uppfylla sina jobbkrav.

HUR LÄNGE VI BEVARAR UPPGIFTER

I allmänhet behåller vi personlig information så länge det rimligen behövs för att uppnå de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Det finns många faktorer som vi använder för att avgöra hur länge personlig information bevaras, till exempel:

  • ändamålen för vilka personuppgifterna samlades in, inklusive för att tillhandahålla våra produkter och tjänster;

  • dina marknadsföringspreferenser och hur du interagerar med våra varumärken;

  • eventuella juridiska eller regulatoriska krav som gäller för den personliga informationen; och

  • om personuppgifterna kan vara relevanta för oss för att skydda våra egna rättigheter (t.ex. gällande preskriptionstider).

För ytterligare information om policyer för datalagring, vänligen skicka in en begäran via vår Portal för sekretessförfrågningar.

HUR VI BEHANDLAR UPPGIFTER OM BARN

Våra produkter och tjänster är designade för en allmän publik och är inte avsedda för eller riktade till barn.

UPPDATERINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY:

Denna integritetspolicy kan uppdateras regelbundet och utan föregående meddelande till dig för att återspegla ändringar i vår praxis för personlig information. Vi kommer att lägga upp ett meddelande på våra webbplatser för att meddela dig om alla väsentliga ändringar av vår sekretesspraxis och ange högst upp i integritetspolicyn när den senast uppdaterades.

DINA PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

En personuppgiftsansvarig är den eller de enheter ansvariga för att fastställa ändamålen för behandlingen av dina personuppgifter.De personuppgiftsansvariga i SVERIGE är följande:

Personuppgiftsansvarig för alla varumärkenEstee Lauder Cosmetics A/S
Franciska Clausens Plads 20
1799 København V


SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka in en begäran via vår sekretessförfrågningsportal eller genom att maila oss på privacy@elceurope.com.

Om vi behöver, eller är skyldiga, att kontakta dig angående någon händelse som involverar din personliga information, kan vi göra det via post, telefon, e-post eller genom ett meddelande på våra webbplatser.

Top